Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) plynových zariadení

Rozsah Odbornej prehliadky a Odbornej skúšky bude prevedený plne v súlade platnou vyh. 508/2009Z.z. O vykonaní OP a OS bude revíznym technikom vypracovaný zápis a technická správa. Táto slúži ako doklad napríklad aj pre poisťovne ktoré často vyžadujú revízne správy pri poistných udalostiach. V prípade záujmu o OP a OS, si dohodnite termín na tel.čísle […]