Injektáž muriva

NAJSILNEJŠÍ  PRÍPRAVOK  NA  TRHU – AQUAPROTECT nano®.

Predstavujeme Vám výrobok, ktorý bol vyvíjaný medzinárodným týmom špecialistov, vyrábaný tými najlepšími odborníkmi a testovaný profesionálmi dlhé roky na tých najzložitejších objektoch.

 AQUAPROTECT nano® je tvorený tou najlepšou molekulárnou väzbou kremíkových mikročastíc.

Mikročastice kremíka sa dokážu silne naviazať na väčšinu stavebných materiálov a spraviť aj z obyčajného piesku vode odpudivý materiál.

Účinky krému sú potvrdené aj skúšobným a technickým inštitútom SR, kde boli vykonávané skúšky na množstve vzoriek po dlhú dobu 6 mesiacov.

 Získal osvedčenie od Slovenskej komory pre sanáciu muriva, vďaka jasne preukázaným účinkom a sile AQUAPROTECT nano®

 

Krémová injektáž Aquaprotect nano je vhodná prakticky na všetky typy murív – tehlové, zmiešané, hlinené (nepálená tehla, nabíjaná hlina), dokonca aj murivo z nesavých materiálov ako sú rôzne typy tvrdého kameňa a do betónu.

Zoznam stavebných materiálov v ktorých bola potvrdená účinnosť:

 • Červená plná pálená tehla
 • Tehla z nepálenej hliny (Válok)
 • Nabíjaná hlina
 • Cementová tehla
 • Betónové debniace tvárnice
 • Betón
 • Škvárobetónové tvárnice
 • Porobetónové tvárnice
 • YPOR, YTONG a Porfix
 • Pieskovec
 • Tuf (minerálny porézny kameň)
 • Vápenec
 • Rôzne typy vápenocementových mált
 • Piesok

Aplikácia je možná a plne účinná pri teplotách vyšších ako je 0°C. Nakoľko celistvá hydroizolačná clona vzniká vďaka tixotropným vlastnostiam krému postupne, je priaznivou okolnosťou, pokiaľ teplota neklesá stabilne pod 0°C aj počas nasledujúcich 30 dní. Pri dlhodobej teplote nižšej ako 5°C je premena krému z pevného skupenstva na kvapalné pomalšia. Je ale nutné uviesť, že pokiaľ teplota neklesá pod bod mrazu, nemá chlad rozhodujúci vplyv na krém a jeho schopnosť postupného prenikania do najmenších kapilár v murive. V prípade injektáže z vnútornej strany muriva vo vykurovanom objekte je možné aplikovať náš systém celoročne bez najmenších obáv zo zníženého účinku.

Životnosť hydrofóbnej clony

Životnosť vytvorenej izolácie muriva proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti je cca 25-40 rokov. Všetko závisí od mnohých faktorov, ktoré do istej miery ovplyvňujú dĺžku životnosti, respektíve jej funkčnosť a to, do akej miery je hydroizolačná clona počas rokov namáhaná vzlínajúcou vodou, aký stavebný materiál bol injektovaný a v neposlednom rade ako kvalitne bola hydroizolácia vytvorená. Kvalita realizácie je v podstate najrozhodujúcejším faktorom. Pri kvalitnom vyhotovení hydroizolačnej clony by jej funkčnosť mala 30 ročnú trvanlivosť ďaleko presiahnuť. Pri problematickom alebo nesúdržnom murive viete životnosť hydroizolácie podporiť nanesením hydroizolačnej stierky (po výšku samotnej injektáže) a sanačnej omietky (aspoň 20cm nad pôvodné soľné výkvety) na murivo.

Injektážny krém prešiel skúškami odolnosti voči opakovanému mrazu bez zníženia kvality a účinnosť hydrofóbnej clon. Tieto skúšky vykonal technický a skúšobný ústav SR na viacerých vzorkách.

Vplyv na ľudské zdravie

Injektážny krém má vyžadovanú certifikáciu a prešiel všetkými potrebnými skúškami k tomu aby mohol byť predávaný v celej Európskej Únii. 

Je zdravotne nezávadný k čomu je aj vypracovaná karta bezpečnostných údajov od Ekotoxikologického centra v Bratislave v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP). 

Je hygienicky nezávadný a neškodný pre ľudský organizmus.