Rozsah Odbornej prehliadky a Odbornej skúšky bude prevedený plne v súlade platnou vyh. 508/2009Z.z.

O vykonaní OP a OS bude revíznym technikom vypracovaný zápis a technická správa.
Táto slúži ako doklad napríklad aj pre poisťovne ktoré často vyžadujú revízne správy pri poistných udalostiach.

V prípade záujmu o OP a OS, si dohodnite termín na tel.čísle 0915 800 801.