CENNÍK SERVISNÝCH PRÁC

Platný od 1.1.2021


Servisné práce sú všetky obhliadky, zásahy, opravy, nastavenia, výjazdy na zákazky, na ktoré sa nevzťahuje záruka, alebo sú zo záruky vylúčené.

Servisné výjazdy sa vykonávajú v pracovných dňoch PO-PIA v čase od 8,00 do 16,00 hod. 
Servisné výjazdy vykonávané mimo prac. doby a v dňoch prac. voľna sú spoplatnené osobitnou sadzbou a sú závislé od časových možností technika.

Doprava sa účtuje ako samostatná položka pri každom výjazde technika! Účtuje sa každá začatá hodina!

Práca servisného technika30 Eur/hod (účtuje sa každá začatá hodina)
Príplatok v prípade nutnej manipulácie s nadrozmerným dielom (sklo, krídlo) nad 100kg/3m2  150 Eur*
* V prípade nutnosti použitia manipulačnej techniky sa dohodne individuálna sadzba.
Servis okien (nastavenie, premazanie kovania, kontrola tesnosti)15 Eur/ krídlo (10 Eur/ks – viac ako 5 krídel)
Servis balkónových dverí (nastavenie, premazanie kovania, kontrola tesnosti)15 Eur/ krídlo (10 Eur/ks – viac ako 5 krídel)
Servis vchodových dverí, PSK, HST (nastavenie, premazanie kovania, kontrola tesnosti)40 Eur/ krídlo
Opravy žalúzií a sietí proti hmyzu30 Eur/ hod (účtuje sa každá začatá hodina) + cena dielov a materiálu
Výmena skla (Obsahuje – zameranie skla, dovoz nového skla na miesto výkonu servisu, vysklenie pôvodného skla, vypodloženie a zasklenie nového skla.)70 EUR/m2 + cena skla (príplatok nad 100kg/3m2)
Výmena náhradného dielu (kovanie, tesnenie)30 Eur/hod (účtuje sa každá začatá hodina) + cena náhradného dielu
  
Pracovná doba pre servisPon – Pia 8:00 – 16:00

Informácia k cenníku

 
Cena sa môže meniť vzhľadom k celkovému času a od spotrebovaného materiálu potrebného na odstránenie reklamovanej závady. Minimálna suma za servisný zásah (výjazd + úkon servisného technika) je 35,- EUR.

Doprava

(účtuje sa pri každom servisnom zásahu)

    Cena  
Pásmo   0 – 10 km 5,00 €/paušál
Pásmo 10 – 20 km 10 €/paušál 
Pásmo 20 km a viac 0,70 €/km